top of page

Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı


Tırnak yeme davranışı bireylerin özellikle çocukluk döneminde sık rastlanan bir davranış problemidir. Ancak bu davranış probleminin ebeveynler tarafından genellikle önemsenmediği gözlemlenmiştir. Tırnak yeme davranışının tırnak ve diş sağlığına etkisinin yanında temelde çeşitli psikolojik rahatsızlıkların bir göstergesi olması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.

Tırnak yeme davranışı ancak fizyolojik bir etkiye rastlanıldığı takdirde üzerine gidilme gereği duyulan bir davranış problemidir. Halbuki bu davranış probleminin alışkanlık haline gelmesi fizyolojik bir etki görülmese dahi çeşitli psikolojik sorunlardan kaynaklanıyor olması sebebiyle üzerine gidilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle alışkanlık haline gelen tırnak yeme davranışına rastlanıldığı takdirde uzman desteğine başvurulması gerekir.


Tırnak Yeme Davranışının Sebepleri

Tırnak yeme davranışının temelinde birçok sebep yatabilir. Çalışmalar, tırnak yeme alışkanlığına katkıda bulunan en büyük iki faktörün can sıkıntısı ve hayal kırıklığı olduğunu belirtmişlerdir (Williams vd., 2007 akt. Yıldız, Üçok, 2022). Bunların yanında aile içerisindeki iletişimsizlikten dolayı çocuğun kendini ifade etmeyi öğrenemeyişi, stres, korku gibi duyguların dışa vurumunda yaşanan problemler, aile içerisinde tırnak yeme davranışı gösterildiği takdirde rol model alarak öğrenme gibi etkenler de tırnak yeme davranışının sebepleri arasında gösterilir.

Tırnak yeme alışkanlığına sebep olan en büyük etkenlerden biri aile içerisindeki iletişim ve etkileşimdir. Ebeveynlerinden baskı gören, yaşına uygun olmayan sorumlulukların yüklendiği çocuklar, aile içerisinde sıkça yaşanan kaos ve çocuğun kendini ifade etmeyi öğrenemeyişi gibi faktörler çocukta yoğun korku ve stres oluşumuna sebebiyet verir. Oluşan yoğun korku ve stresi ifade etmeyi bilmeyen çocuk farkında olarak veya olmayarak tırnak yeme davranışına yönelebilir. Diğer yandan çocuğun kardeşi olması durumunda ailenin çocuğa olan ilgisinin azalması veya ilginin tamamen küçük çocuğa yönelmesi de bu alışkanlığın sebepleri arasında gösterilebilir.

Tırnak yeme davranışının bir diğer sebebi ise özsaygı eksikliğidir. Takdir edilmeyen ve yaptığı işe saygı duyulmayan çocuklar özsaygı eksikliği yaşarlar. Yaşadıkları özsaygı eksikliği sosyal ortamlardaki kabul görme inançlarını da etkiler. Bu durumlarda çocuklar duygusal olarak yaşadıkları boşluğu tırnak yeme davranışına dökebilirler.


Tırnak Yeme Davranışına Eşlik Eden Problemler

Tırnak yeme davranışına, tırnak yemeye neden olan durumlardan kaynaklı olarak çeşitli davranış problemleri eşlik edebilir. Altını ıslatma, ayrılık kaygısı, tik bozuklukları gibi davranış problemleri tırnak yeme alışkanlığıyla beraber sıkça görülen durumlardır. Bunların yanında obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, karşı gelme bozukluğu gibi patolojiler de tırnak yeme alışkanlığıyla beraber görülebilir.

Sonuç

Özetle tırnak yeme alışkanlığının ailesel faktörler başta olmak üzere birçok sebebi olabilir. Bu davranışa rastlanıldığı takdirde ailenin ceza, bağırma, aşağılama gibi yöntemlere başvurarak davranışı söndürmeye çalışması yapılabilecek en büyük hatalardır.. Özellikle davranışa sebep olan korku, stres gibi duyguların artmasına ve bu nedenle davranışın güçlenmesine ya da farklı bir davranış probleminin gelişmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle ailelerin tırnak yeme davranışına sahip olan çocuklara karşı şefkatli ve ilgili olması gerekir.


Kaynakça

Savi Çakar, F. (2019). Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Ankara: Pegem Akademi.

Serim Yıldız, B., & Özgülük Üçok, B. (2022). Çocuklarla ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Uygulamaları. Ankara: Noben Yayıncılık.

65 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page