top of page

Alt Islatma Hangi Aşamada Bir Problem Olarak Görülebilir?

Güncelleme tarihi: 27 Tem 2022

Bireylerde yaşamlarının ilk dönemlerinde çeşitli davranış ve uyum problemleri gözlemlenebilir. Bu davranış ve uyum problemleri fiziksel kökenli olabildiği gibi psikolojik kökenli de olabilir. Bireyin içinde bulunduğu aile ortamı, sosyal çevre ve sahip olduğu genler davranış ve uyum problemlerinin başlıca sebepleri arasında gösterilir.

Alt ıslatma davranışı çeşitli kriterleri sağladığında davranış problemi olarak kabul edilir. Birey 5 yaşına geldiği halde alt ıslatma davranışı gösterebilir veya bu davranış ileriki yıllarda tekrar ortaya çıkabilir. Çocuklarda idrarın tutulmasını sağlayan kaslar, 24 aylık olduklarında gelişimini tamamlar. Birey 3 yaşında geldiğinde bu kaslar gelişimini tam anlamıyla tamamlamış olur ve tuvalet eğitimi genellikle bu yaşta başlar. Ancak bazı bireyler tuvalet eğitimi almasına rağmen bu davranış devam eder veya tuvalet eğitimi aldıktan yıllar sonra tekrar ortaya çıkar.

Alt ıslatma davranışı bireylerde çeşitli şekillerde gözlemlenebilir. Bazı bireylerde sadece gece veya sadece gündüz alt ıslatma davranışı görülürken bazı bireylerde ise hem gece hem de gündüz alt ıslatma davranışına rastlanır.

Gece Alt Islatma

Gece alt ıslatma davranışı gösteren çocuklar gündüzleri tuvalet ihtiyacını ifade ettiği halde geceleri bu ihtiyacı gidermek için uykudan uyanamazlar. Bu davranışın sebebi kimi zaman uykunun çok ağır olması olabilirken kimi zaman da çocukların yatmadan önce çokça sulu yiyecek ve içecek tüketmeleri olabilir. Problem bundan kaynaklı olduğu takdirde bakıcının veya ebeveynin bu davranışı disipline etmesi gerekir. Ancak bu davranış tuvalet eğitimi aldıktan 2-3 sene ortaya çıktıysa davranışın psikolojik kökenli olması muhtemeldir.

Gündüz Alt Islatma

Gündüz alt ıslatma davranışı gösteren çocuklar bu davranışlarıyla iletişim kurmaya çalışırlar. Genellikle duygularını nasıl ifade edeceklerini bilmedikleri için bu tarz davranış problemleri gösterirler. Aile içerisinde var olan çatışmalar, çocuğa yeterli ilginin gösterilmemesi, kardeşi olduğu takdirde çocuğun ihmal edilmesi, çocuğa çizilen sınırların katılığı gibi unsurlar bu davranışın ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Gece ve Gündüz Alt Islatma

Alt ıslatma davranışının hem gece hem de gündüz görülmesinin fizyolojik bir sebebi olabilir. Bu noktada çocuğun gerekli tıbbi muayenelerden geçmiş olması gerekir. Fizyolojik bir belirtiye rastlanılmadığı takdirde sorunun psikolojik kökenli olması muhtemeldir. Çocuğun yaşamında rastladığı, anne-babanın boşanması, ebeveynlerden birinin veya her ikisinin ölümü, deprem, sel gibi doğal afetlere veya trafik kazası gibi travmalara maruz kalması bu davranışın sebeplerinden olabilir.

Sonuç

Özetle alt ıslatma davranışının fizyolojik ve psikolojik nedenleri olabilir. Birey 5 yaşında geldiği takdirde bu davranışı sergiliyorsa doktor muayenesi şarttır. Gerekli tıbbi muayenelerden sonuç alınmadığı takdirde bireyin ruhsal destek alması gerekir. Bireyin içinde bulunduğu aile ortamı, ebeveynin çocuk yetiştirme stili, sosyal çevre, yaşam öyküsü çeşitli davranış problemlerinin gelişmesinde belirleyici rol oynar. Gerekli uzman yardımı, bu dönemde rastlanan bir davranış probleminin ileri dönemlerde daha büyük sorunlara yol açmasını engeller.

Kaynakça

Savi Çakar, F. (2019). Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Ankara: Pegem Akademi.

Serim Yıldız, B., & Özgülük Üçok, B. (2022). Çocuklarla ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Uygulamaları. Ankara: Noben Yayıncılık.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page