top of page

ÇOCUK MERKEZLI OYUN TERAPISI

Çocuk Psikoterapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi temellerini Carl Rogers’in Danışan Merkezli Terapisinden almıştır. Carl Rogers’in prensipleri Virginia Axline tarafından 1940’lı yılların sonunda oyun terapisine uyarlanmıştır. Ülkemizde en çok uygulanan oyun terapisi yöntemlerinden biri olan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, terapistin değil, çocuğun yönlendirdiği bir yöntemdir. Terapist çocuğu sadece gözlemler ve hiçbir müdahalesi olmadan çocuk istediği oyunu seçer. Çocukların normal iletişim tarzları üzerine kurulu, teorik temelli, yaşa uygun bir çocuk terapisi yaklaşımıdır. Terapistler, çocukların düşüncelerini ve duygularını ifade edecek sözel dile sahip olmadıklarında çocukları rahatsız eden şeyi ifade etmelerine yardımcı olmak için stratejik olarak bu yöntemi kullanırlar. Oyun terapisinde oyunlar çocuğun kelimeleri gibidir ve oyun çocuğun dilidir. Temel amaç, çocuğun kendi davranışlarının farkına varmasını sağlamak ve kendini yönetmesine izin vermektir. Aynı zamanda, çocukların yaşadıkları zor duygularla başa çıkmalarına ve problemlerine çözüm bulmalarına yardımcı olmaktır. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi genellikle 2-12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Mutlu Kız
bottom of page