top of page
IMGL8533.jpg

WISC-4 TESTI

Dikkat ve Algı Testi

6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel performanslarını ve bilişsel yeteneklerini ölçmek için uygulanan bir zeka testidir. Zeka düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili bilgi verir. Psikolog, psikiyatri ve okul rehberlik servisinin yönlendirilmesi ile uygulanır. Test süresi çocuğun performansına göre değişebilir. Yaklaşık 2 saat sürmektedir.
3 aşamada gerçekleştirilir: Aile ile ön görüşme, testin uygulanması ve geri bildirim süreci. Ön görüşmede aileden çocuğun gelişimsel süreci ve testin uygulanma sebebi hakkında bilgi alınır. Test sonuçları aileden alınan bilgi göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Test sonuçları aileler, psikiyatrist, okul rehberlik servisi, öğretmenler ve özel eğitim kurumları ile paylaşılabilir.
WISC-4 Zeka Testi, sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzman psikologlar tarafından uygulanabilir.

bottom of page